Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach posiada cztery filie biblioteczne w Mętkowie,   Jankowicach, Zagórzu i Rozkochowie.

 Babice, ul. Krakowska 47

Lokal biblioteczny znajduje się w budynku usytuowanym w centrum wsi wspólnie       użytkowany z innymi instytucjami. Budynek opatrzony jest czytelnymi tablicami informacyjnymi, jakie instytucje  się w nim znajdują. Obszar wokół budynku jest dostosowany  do poruszania się osób z problemami motorycznymi. Biblioteka znajduje się na 1 piętrze budynku, ale posiada osobne wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami na parterze od strony parkingu. Wejście bezpośrednio do budynku. W pomieszczeniu znajduje się toaleta oraz stanowisko obsługi. Do biblioteki jest możliwość wejścia z psem asystującym osobie ze szczególnymi potrzebami.

 Mętków, ul. Nadwiślańska 32 

Lokal biblioteczny znajduję się w centrum wsi w budynku wspólnie użytkowanym z innymi instytucjami. Na budynku znajdują się czytelne tablice informacyjne. Filia biblioteczna znajduje się na parterze, a wejście do budynku posiada dodatkowo podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz możliwość wejścia  (wjazdu) do  lokalu bibliotecznego osobie niepełnosprawnej. W budynku znajdują się toalety przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Lokal posiada zadaszenie chroniące przed opadami co umożliwia obsługę osób bezpośrednio przy wejściu.

W bibliotece można poruszać się na jednej przestrzeni , nie wymaga się przemieszczania   w pionie.

  Jankowice, ul. Wadowicka 46 

Filia biblioteczna w Jankowicach znajduje się w budynku współużytkowanym z innymi instytucjami. Budynek posiada czytelne tablice informacyjne. Znajduje się w centrum wsi. Wejście do budynku posiada kilka schodów. Dla bezpieczeństwa zamontowano poręcze przy ścianach.W lokalu jest tak zorganizowana przestrzeń, że nie ma potrzeby poruszania się po całym obiekcie.  

 Zagórze, ul. Kościelna 1 

Filia w Zagórzu znajduje się w  na parterze remizy strażackiej w centrum wsi. Wejście znajduje się bezpośrednio z placu przed budynkiem. Wejście do biblioteki jest zadaszone co umożliwia w razie potrzeby obsługę przy wejściu. Budynek posiada widoczne tablice informacyjne. W lokalu bibliotecznym nie ma potrzeby przemieszczania się w pionie, jest dostatecznie dużo miejsca do poruszania się w minimalnym zakresie.

  Rozkochów, ul. Chemików 2 

Filia w Rozkochowie znajduje się w remizie strażackiej. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z ulicy i jest dodatkowo zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych.        Z uwagi na to, że lokal biblioteczny znajduje się  na piętrze, bibliotekarz może obsłużyć osoby o szczególnych potrzebach  w hallu budynku. Do którego wejście jest przystosowane po niedawnym remoncie dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka   zapewniam użytkownikom wsparcie techniczne z wykorzystaniem  nowoczesnych technologii, w minimalnym, aczkolwiek wystarczającym na ten czas zakresie.

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych , jest dostosowana dla osób słabowidzących. Treści                  z grafikami są opatrzone opisami alternatywnymi. Strona jest czytelna, przejrzysta                z wszystkimi niezbędnymi informacjami o instytucji oraz prostej nawigacji.

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej : biblioteka-babice.pl

W celu zapewnienia  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w naszej jednostce jest stosowana dostępność alternatywna, która zapewnia realizację potrzeb takich osób     w niezbędnym dla nich zakresie.

Jednostka zapewnia wsparcie osobie ze szczególnymi potrzebami w postaci:

– wsparcia technicznego,

– wsparcia pracownika, który posiada niezbędna wiedzę w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii,

W wypadku gdy nie możliwe byłoby z przyczyn obiektywnych zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub  aplikacji mobilnej, jesteśmy w stanie zapewnić alternatywny sposób dostępu do tego elementu, polegający na zapewnieniu kontaktu  telefonicznego, korespondencyjnego lub środków komunikacji elektronicznej.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego