O nas

                        HISTORIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABICACH

GBP Babice działa od 1949 r. Nie ma oficjalnego aktu powołania jednak z zapisów w księgach inwentarzowych wynika, iż jest to rok w którym wprowadzono pierwsze egzemplarze do ewidencji i wypożyczania. Pierwszą siedzibą biblioteki było maleńkie pomieszczenie na poddaszu budynku, który był wtedy siedzibą urzędu gminy. Choć trudno takie lokum nazwać biblioteką, to w takich warunkach biblioteka funkcjonowała kilkanaście lat. Zalążkiem księgozbioru były książki z przydziału ówczesnego Ministerstwa Oświaty, który był systematycznie powiększany.

W latach 1951-1954 biblioteka posiadała całkiem imponującą sieć punktów bibliotecznych: w Płazie, Bolęcinie, Pogorzycach, Kwaczale, Olszynach i Jankowicach.

W latach 1955-1972 biblioteka funkcjonowała jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Zmiany administracyjne w kraju sprawiły, że biblioteka znalazła się w obszarze działania województwa katowickiego i została włączona do jego sieci bibliotecznej.

Jej nazwa została zmieniona początkowo na Bibliotekę Publiczną Gminy Babice a następnie na Gminną Bibliotekę Publiczną w Babicach. Tym wszystkim zmianom towarzyszyły także ciągłe zmiany lokalizacji biblioteki.

Księgozbiór przenoszono ośmiokrotnie do różnych budynków. W tej bardzo korzystnej dla czytelników lokalizacji działamy od 2003 r.

Pomimo tych kilkudziesięciu lat mało sprzyjających warunków pracy, nieprzystosowanych dla potrzeb biblioteki pomieszczeń, starano się zawsze aktywnie działać w środowisku, podejmując różnorodne inicjatywy. Ich celem było nie tylko dostarczenie czytelnikom wartościowej literatury, ale także chęć stworzenia
w bibliotece przyjaznego miejsca skupiającego życie kulturalne lokalnego środowiska. Pod koniec lat 70-tych powstało Koło Przyjaciół Biblioteki działające do 1983 r. Skupiało ono dzieci i młodzież, które z wielkim oddaniem angażowały się w prace biblioteczne.W latach 50 i 60-tych systematycznie prowadzone były akcje głośnego czytania dzieciom.

Okres intensywnego rozwoju biblioteki przypada na lata 80 dwudziestego wieku. Wtedy    to powstała sieć działających do dzisiaj filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach. Do istniejącej już od 1975 r. filii
w Mętkowie dołączyły kolejno filie w Jankowicach, Zagórzu  i Rozkochowie.

W tym czasie wzrosła znacznie ilość gromadzonych zbiorów co przyczyniło się do wzrostu liczby czytelników oraz udostępnień.

Obecnie zbiory GBP liczą ponad 45 tys. woluminów.

Dynamiczny w ostatnich latach wzrost liczby osób dokształcających się i studiujących sprawia,
że systematycznie powiększa się liczba czytelników oraz wykorzystanie zasobów    i usług bibliotecznych.

Biblioteka obejmuje swoim zasięgiem 20% mieszkańców gminy oferując swoim czytelnikom bogate zbiory literatury pięknej i popularnonaukowej zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Z myślą o tej ostatniej grupie czytelników gromadzone są bogate zasoby lektur szkolnych, opracowań literackich i literatury z różnych dziedzin wiedzy.

Oprócz działalności podstawowej biblioteka prowadzi szereg działań około bibliotecznych służących propagowaniu czytelnictwa, do których należą spotkania autorskie, wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne.

W naszych bibliotekach gościli m. in. tacy autorzy jak : Elżbieta Zechenterowa, Anna Przemyska, aktor Tadeusz Kwinta, podróżnik i pisarz Wojciech Dworczyk, Krzysztof Torbus, Wioletta Piasecka, Andrzej Żak.

Jesteśmy otwarci na współpracę z twórcami nieprofesjonalnymi w celu promocji ich dorobku co przejawia się organizowaniem wystaw i spotkań.

Z każdym rokiem rozszerzamy usługi biblioteczne. Zakupiliśmy program do obsługi czytelników i tworzenia katalogów dostępnych za pośrednictwem Internetu. Podjęliśmy wyzwanie dalszego rozwoju w zainicjowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Programie Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska.

Gminna Biblioteka Publiczna udowodniła ponad półwieczną  działalnością sens i potrzebę swojego istnienia. Działając w skromnych warunkach lokalowych starała się prowadzić działalność wykraczającą poza tradycyjnie pojmowaną rolę biblioteki. Jest to na pewno w ogromnej mierze zasługą jej kolejnych kierowników. Od początku istnienia biblioteką kierowali  : pan Ryszard Pierzynka, panie Stanisława Buzdygan, Weronika Piekarczyk, Barbara Pierzchała i Bożena Kwaśniewska.