Praca w Gminnej Bibliotece Publicznej

05.07.2024

PO.DYREKTOR GBP w Babicach
OGŁASZA NABÓR na stanowisko “Bibliotekarz” w GBP w Babicach
I. Warunki pracy:
– Wymiar czasu pracy: ½ etatu
– Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

II. Oferujemy:
– Interesujące środowisko pracy
– Pracę w kreatywnym zespole
– Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie szkoleń

III. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Minimum wykształcenie średnie pomaturalne z kursem Bibliotecznym
2. Umiejętność pracy w systemie MS Windows
3. Dobra znajomość pakietów biurowych MS Office
4. Umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole
5. Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
6. Aktywne realizowanie powierzonych zadań oraz własnych pomysłów
7. Zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie
8. Skrupulatność, sumienność, komunikatywność, wysoka kultura osobista
9. Kreatywność, innowacyjność oraz motywacja do pracy
10. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
11. Umiejętność realizacji zadań metodą projektową
12. Dyspozycyjność związana z realizacją obowiązków w godzinach popołudniowych
13. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych
14. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego                                             15.Dobra znajomość literatury
16.Prawo jazdy kat.B

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, m.in.:
1. Obsługa czytelnika i systemu bibliotecznego
2. Przygotowywanie księgozbioru do udostępniania
3. Przygotowywanie list do zakupu nowości wydawniczych
4. Organizacja lekcji bibliotecznych, spotkań czytelniczych, warsztatów, konkursów, spotkań oraz zajęć feryjnych i wakacyjnych dla dzieci i mieszkańców.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, szkołami oraz udział w imprezach
organizowanych przez środowisko
6. Uczestnictwo w imprezach czytelniczych organizowanych przez GBP w Babicach
7. Udział w projektach o zasięgu lokalnym wraz z ich koordynacją
8. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

V. Wymagane dokumenty:
1. CV
2. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

VI. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
– Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Nabór na stanowisko  – Bibliotekarz ,do dnia 19 lipca 2024 roku  do GBP w Babicach,ul.Krakowska 47
– Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie  podlegają zwrotowi.

VII. Dodatkowe informacje:
Po Dyrektor GBP W Babicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia telefonicznego o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych
kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.
Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka
chciał(a)by realizować w Bibliotece.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.